Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut fiyatlarıyla birlikte Ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yüzde 17,2 artış gösteren dış borç stoku, yılın ilk ayında azalma eğilimine girdi.

TCMB'nin raporuna göre, Ocak ayı sonunda kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 0,2 azalarak 174,9 milyar dolara düştü. Bankaların kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 artışla 69,9 milyar dolara ulaşırken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 azalarak 58,8 milyar dolar seviyesine indi.

Sektörel Bazda Dış Borç Değişimleri

Bankaların yurt dışından aldıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5 artışla 13,2 milyar dolara yükseldi. Bankaların haricindeki yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 2,3 azalışla 19,58 milyar dolara düştü. Kamu sektörü, tamamen kamu bankalarından oluşan kısa vadeli borçlarında 2023 sonuna göre yüzde 3,4 artışla 35,7 milyar dolarlık bir yükseliş gösterdi. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 1,4 azaldı.

Alacaklılar Bazında Borç Dağılımı ve Döviz Kompozisyonu

Özel alacaklılar kategorisindeki parasal kuruluşlara yönelik kısa vadeli borçlar yıl sonuna kıyasla yüzde 0,7 artarak 96,2 milyar dolar oldu. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ocak sonu itibarıyla 2,4 milyar dolara çıktı.

2024 Ocak sonunda kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu incelendiğinde; yüzde 50,5'lik bir kısmı dolar, yüzde 22,5'i euro, yüzde 10,8'i Türk Lirası ve yüzde 16,2'si diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Editör: Halit Alptekin