İş dünyası, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmaya devam ediyor. Yenilenen yönetmelik ile hangi işverenlerin başvurabileceği, ne kadar süre yararlanabileceği ve işçilerin alacağı ödenek miktarı netlik kazandı. İşte tüm detaylar...

Kimler Yararlanabilir?

Yeni yönetmelik, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmak isteyen işverenler için kriterleri belirledi. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın veya zorlayıcı sebeplerle işyerlerindeki haftalık çalışma süresini en az 15 saat azaltan veya işyerinde faaliyeti geçici olarak durduran işverenler, bu ödenekten yararlanabilecek.

Günlük Ödenek Tutarı Belirlendi

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 11 Haziran 2024'te değişen yönetmelik ile çalışana ödenecek günlük Kısa Çalışma Ödeneği tutarı brüt 400 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle çalışan bir kişinin eline geçecek miktar ise günlük 340 TL olacak.

Başvuru Şartları ve Süresi

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin ödeneğe hak kazanabilmesi için, kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Daha önce bu ödenekten yararlanan işyerleri de yeniden başvurabilir. Kısa çalışma ödeneği azami üç ay süreyle verilecek.

İşçi ve İşveren Hakları

Kısa çalışma ödeneği, çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ödenir. Ödemeler, işçilerin banka hesaplarına veya PTTBank aracılığıyla yapılacak. Ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devredilemez.

Usulsüzlük Durumlarında Yaptırımlar

Yönetmelik, usulsüzlük durumlarında işveren ve işçiler için yaptırımlar öngörüyor. Hatalı bilgi ve belge verilmesi durumunda yapılan ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek. Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler de yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecek.

Editör: Halit Alptekin