Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmek için doğru hazırlanan bir kira sözleşmesi büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz iki yılda ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı arttı ve kira davalarında rekor artışlar görüldü. Gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, doğru kira sözleşmesinin nasıl hazırlanması gerektiğini 10 maddede anlattı.

Yazılı Sözleşme Yapın

Kira sözleşmelerinde yazılı olma kuralı yoktur, ancak hukuki uyuşmazlıklarda ispat edebilmek ve temel hizmetlerin (elektrik, su, doğalgaz vb.) alınabilmesi için kira sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması gereklidir.

Kira Dönemi ve Tarihini Belirtin

Kira sözleşmelerinde kira dönemi, kira ödeme başlangıç tarihi ve kira bedeli mutlaka yazılmalıdır. Yeni Borçlar Kanunu kapsamında ödeme tarihi belirlenmişse o tarihte, belirlenmemişse ay sonuna kadar ödenmesi gereklidir.

İmzalayan Kişilere Dikkat Edin

Aile konutu şeklinde kiralanmışsa, sözleşmede eşlerden birinin imzası yeterlidir. Öğrenci evlerinde ise herkesin imzası olmalıdır. Aksi takdirde, sözleşmeyi imzalayan kişi diğer paydaşları evden çıkarabilir veya ev sahibi alt kiralama gerekçesiyle tahliye isteyebilir.

Evin Durumu ve Demirbaşları Belirtin

Kira sözleşmesinde, teslim alınan taşınmazın mevcut durumu ve teslim alınan demirbaşların yazılması gereklidir. Bu durum, ilerleyen dönemlerde çıkabilecek ihtilaflarda önem kazanır. Teslim edilen eşyaların durumu, ödenecek tazminatlarda veya depozito iadelerinde de önemlidir.

Zam Oranını Belirleyin

Kira sözleşmelerinde yenileme dönemlerinde artış oranı TÜFE 12 aylık ortalama bedelini geçmemek kaydı ile belirlenebilir. Örneğin; TÜFE 12 aylık ortalamanın yüzde 10 altında yüzde 30 altında gibi bir ifade yazılabilir, ancak üstünde bir artış oranı belirlenemez.

Depozito Bedelini Ekleyin

Kira sözleşmesinde, en fazla 3 aylık kira bedeli kadar depozito bedeli belirlenebilir. Bu depozito bedeli, sözleşmeye yazılmalıdır ve vadeli ortak bir hesaba yatırılmalıdır. Depozito bedeli, kira sözleşmesi bittiğinde, sözleşme tarihindeki değeri ile tahliye tarihindeki güncel kira bedeli oranlanarak ödenmelidir.

Tahliye Taahhüdü Düzenleyin

Tahliye taahhüdü, kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihle aynı tarihte yapılmamalıdır. Tahliye taahhütleri geçersiz olur. Tahliye taahhüdü boş olarak düzenlenebilir, ancak aile konutu için verilmişse eşin de onayı alınmalıdır.

Geç Ödemeye Ceza Eklemeyin

Kira bedelinin geç ödenmesi durumunda yasal faiz oranı uygulanabilir, ancak ekstra bir cezai şart öngörülemez. Emlak vergisi gibi kalemler kiracı tarafından ödenmez.

Kefil İsteyin

Kira sözleşmelerinde kefil alınabilir, ancak kefilin müteselsil borçlu sıfatıyla sözleşmeye imza koyması önemlidir. Aksi halde, normal kefalette ana borçlu kiracıdan tahsil edilemeyen para kefile gidildikten sonra alınabilir.

Elden Ödeme Yapmayın

Elden kira ödemesi durumunda, mal sahibinden el yazısı ile bir belge alınmalıdır. Aksi halde, kiracı ödediği kira bedelini ispat edemez. Kira bedeli banka hesabına ödenmelidir. Ekonomi yönetimi, konutlarda kirayı elden ödeyen kiracıya özel usulsüzlük cezası kesmeyi planlamaktadır.

Editör: Halit Alptekin