İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan ve uzun süredir gündemi meşgul eden dava, İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin kararıyla sonuçlandı. Mahkeme, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal etti. Bu karar, projenin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İşlemi İptal Edildi: İBB'nin İtirazı Haklı Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yapmış olduğu işlemle ilgili kararını açıklayan İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB'nin itirazını haklı buldu ve imar planını iptal etme kararı verdi. Bu karar, şehircilik ilke ve esaslarının yanı sıra planlama teknikleri ve hukuki uygunluk açısından dikkate alındı.

Mahkemenin Gerekçeli Kararı: Şehircilik İlkelerine Uyulmamış

2023/3120 numaralı kararda belirtilen gerekçeyle, "15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili itirazların zımnen reddedilmesi işleminde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bu karar, Kanal İstanbul Projesi'nin imar planlarına yönelik yasal ve teknik zeminlerin yeniden değerlendirilmesini gerektirecek nitelikte.

Editör: Halit Alptekin