Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, amme alacaklarında uygulanan tecil faiz oranları ise yıllık yüzde 36'dan yüzde 48'e yükseltildi. Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gecikme Zammı Oranı Artışı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi. 

Tecil Faizi Oranları Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 48 olarak belirlendi. Yeni tecil faizi oranı, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar doğrultusunda tecil edilen amme alacaklarına uygulanacak.

Mevcut Tecil Talepleri ve Yeni Düzenleme

Bu tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına eski tecil faizi oranı uygulanacak. Ancak, tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması durumunda, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması halinde eski tecil faizi oranı, yeni tarihlerden itibaren ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 48 tecil faizi oranı uygulanacak.

Editör: Halit Alptekin