Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İz Yatırım Holding'in (#IZINV) tahsisli sermaye artırımı başvurusuna şartlı onay verdi. Bu karar, SPK'nın haftalık bülteninde açıklandı.

Tahsisli Sermaye Artırımı Onayı

İz Yatırım Holding'in sermaye artırımı başvurusu, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılacak. Şirketin 15.545.626 TL olan çıkarılmış sermayesi, toplamda 103.986.306 TL'lik tahsisli sermaye artırımıyla 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde artırılacak. Artırılan sermayenin 69.749.026 TL'si UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 34.237.280 TL'si ise Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilecek.

Satış ve Taahhüt Şartları

İhraç edilecek payların satış fiyatı, nominal değerden düşük olmamak kaydıyla belirlenecek. Ayrıca, UP Venture Capital LLP ve Alpha Ventures Investment LLP'nin taahhütleri doğrultusunda, bu paylar 1 yıl süreyle Borsa İstanbul'da satılamayacak. Bu süre zarfında, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye gerekli bilgilerin verilmesi kararlaştırıldı.

SPK'nın Onay Şartları

SPK, sermaye artırımı kapsamında çıkarılacak payların satış fiyatının, nominal değer, belirlenen baz fiyat ve UP Venture Capital LLP'nin 15 Kasım 2023'te yaptığı satış işlemlerindeki pay satış fiyatından yüksek olacak şekilde belirlenmesi şartıyla onay verdi. Ayrıca, ihraç edilecek payların Borsa dışında yapılacak satışlarında da aynı sınırlamalar geçerli olacak.

Editör: Halit Alptekin