AK Parti, Çalışma hayatında önemli değişiklikleri içeren yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Teklif, İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler yapmayı amaçlıyor.

Kısa Çalışma ve Genel Salgın Düzenlemesi
Teklife göre, kısa çalışma ödeneği sebepleri arasına "genel salgın" durumu da dahil ediliyor. Sigortalıların bu ödeneği alabilmeleri için gereken minimum prim ödeme süresi, 600 günden 450 güne indiriliyor. Bu, kısa çalışma ödeneğine erişimde önemli bir kolaylık sağlayacak.

Ödeme Koşulları ve Hak Kazanma Süreçleri
Sigortalıların kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmeleri için, kısa çalışmanın başlamasından önceki son 120 gün süresince hizmet akdine tabi olmaları ve son üç yıl içinde en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemeleri gerekecek. Ayrıca, kısa çalışma ödeneği her ayın beşinde sigortalıya aylık olarak ödenecek. Ödeme tarihini öne çekme yetkisi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na verilecek.

Vergisel Avantajlar ve Haciz Durumları Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi dışında herhangi bir vergiye veya kesintiye tabi olmayacak. Nafaka borçları hariç, ödeneğin onda birinden fazlası haczedilemeyecek ya da başkasına devredilemeyecek.

Kısa Çalışma Sürelerinin İşsizlik Ödeneği Üzerindeki Etkisi
Ödenen kısa çalışma süreleri, kısa çalışma başlangıcından itibaren üç yıl içinde gerçekleşen hizmet akdi fesihlerine ilişkin işsizlik ödeneği haklarından düşürülecek. Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecek; ancak ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri alınmayacak.

Yürürlük ve Geçiş Hükümleri
Uygulama, kısa çalışma başlangıç tarihi bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar için de geçerli olacak. Kısa çalışma ödeneği hükümleri 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Asgari Ücret Desteğinde Artış
İlave istihdamın teşviki ve özellikle kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesine sahip işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla, 31 Aralık 2025'e kadar sürecek olan teşvik, Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilecek. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini azaltmak ve kayıtlı istihdamı korumak amacıyla, 2016 yılından beri uygulanan asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak belirlendi, bu da desteğin 500 liradan 700 liraya yükseldiği anlamına geliyor.