İşsizlik Sigortası Fonu, kuruluş amacı olan işsizlere destek sağlama rolünden giderek uzaklaşıyor. 2023 yılında fon giderlerinde işsizlik ödeneğinin oranı yüzde 18,5'a düşerken, işverenlere yapılan destekler yüzde 67'ye yükseldi. Şubat sonunda Resmi Gazete'de yayımlanan karar, işverenlere yönelik desteklerin artırılması yolunu açtı.

Fonun Gelir ve Gider Detayları

Türkiye İş Kurumu'nun verilerine göre, 2023 yılında İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirleri 189,9 milyar lira olarak kaydedildi. İşçi, işveren ve devlet katkılarıyla birlikte, faiz gelirleri ve diğer kaynaklar bu büyük bütçeyi oluşturdu. Ancak, fonun giderlerinin büyük bir kısmı işveren teşviklerine ayrıldı.

İşverenlere Yönelik Artan Desteklerin Boyutları

İşverenlere sağlanan teşvik ve destekler, son yıllarda giderek artan bir trend gösteriyor. 2016 yılında fon giderlerinin yüzde 20,4'ü işveren teşviklerine giderken, bu oran 2023'te yüzde 67'ye ulaştı. Özellikle 2017'den sonra işverenlere yapılan ödemeler, işsizlik ödeneklerini geçmeye başladı.

İşveren ve İşçi Katkıları Arasındaki Dengesizlik

İşverenlerin fona yaptığı katkılarla aldıkları destekler arasındaki dengesizlik dikkat çekici. 2023'te işverenler, fona yaptıkları katkıların çok üzerinde destek aldılar. İşçilerin ise fona katkılarına kıyasla aldıkları işsizlik ödenekleri daha düşük kaldı.

Editör: Halit Alptekin