İspanyol çiftçiler, artan maliyetler, bürokrasi ve Avrupa Birliği dışından gelen ucuz rekabetin yol açtığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla, şehir sokaklarında traktör sürerek trafiği aksattı. Barselona'daki bölgesel parlamentonun etrafını saran onlarca traktörler saatlerce trafiği tıkadı.

AB Genelindeki Çiftçi Protestoları

Çiftçilerin eylemleri, İspanya'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve Belçika gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de benzeri görülen protestolara paralellik gösteriyor. AB genelindeki çiftçiler, çevreyi korumaya yönelik kuralların ve bürokrasinin kendilerini diğer bölgelerdeki çiftçilere göre daha az rekabetçi hale getirdiğini iddia ediyor.

Ukrayna ve Mercosur ile Ticaret Anlaşmalarının Etkisi

AB'nin Ukrayna'dan ithalata yönelik kota ve vergilerdeki esneklikleri ve Güney Amerika bloğu Mercosur ile ticaret anlaşması müzakereleri, haksız rekabet algısını artırıyor. Çiftçiler, bu durumların rekabet koşullarını daha da zorlaştırdığına dikkat çekiyor.

Çiftçi Protestolarının Etkileri

Çarşamba günü çok sayıda büyük mal dağıtım merkezinin abluka altına alınması gibi eylemler, 80.000'den fazla kamyonu etkileyen trafik kesintilerine yol açtı. İspanya İçişleri Bakanlığı, protestolar sırasında 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu arada, hükümet ve perakende birlikleri, gıda kıtlığı konusunda henüz bir beklenti içinde olmadıklarını belirtti.

Hükümetin Destek Önlemleri

Protestolar sonucunda, İspanyol hükümeti yaklaşık 140.000 çiftçiye ek 269 milyon avro (290 milyon dolar) sübvansiyon dağıtımına karar verdi. Ayrıca, Avrupa Komisyonu, bloktaki pestisit kullanımını yarıya indirme planını iptal etti.

Editör: Halit Alptekin