Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Yatırım Ortaklığı (ISYAT) hisselerindeki işlemlerle ilgili detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan bu detaylı inceleme sonucunda, SPK, Mehmet Cihan ve Mehmet Onur Şengel adlı iki bireye, ISYAT pay piyasasında şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı.

Şüpheli İşlemler ve Uygulanan Yaptırım

SPK'nın yayınladığı bülten göz önünde bulundurulduğunda, ISYAT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında işlenen bir suç olabileceğine dair makul şüpheler bulunuyor. Bu bağlamda, 16 Şubat 2024 tarihinden itibaren Mehmet Cihan ve Mehmet Onur Şengel isimli bireylere, borsalarda altı ay süreyle geçici bir işlem yasağı uygulanacak.

Sermaye Piyasası Kanunu ve İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı

ISYAT hissesinde yasak getirilen bu iki isimle alakalı, "İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" başlığı altında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde yer alan düzenlemelere değinmek gerekiyor. Bu düzenlemeye göre, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine ya da arz ve taleplerine ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla işlemler yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenlerle ilgili ciddi yaptırımlar öngörülüyor. Bu suçlar için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası verilebileceği belirtiliyor. Ayrıca, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesiyle elde edilen menfaatten daha az olamayacağı hükme bağlanmış.

Editör: Halit Alptekin