Uluslararası Para Fonu, Mısır hükümetine, toplam 8 milyar dolarlık mali destek paketi için onay verdiğini duyurdu. Bu karar kapsamında, Mısır'a ilk olarak 820 milyon dolarlık bir bölüm derhal serbest bırakılacak. Anlaşma, Mısır ekonomisinin karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi için hayati öneme sahip.

Zorlu Ekonomik Şartlar Altında Mısır

Mısır ekonomisi, turizm alanındaki büyümenin yavaşlaması ve Süveyş Kanalı gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle Gazze krizinin etkilerini hissediyor. IMF'nin mali destek kararı, bu zorlukların üstesinden gelme yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Global Çatışmaların Mısır Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

IMF açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın, ayrıca Gazze-İsrail gerilimlerinin ve Kızıldeniz'deki gerginliklerin Mısır ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Yapısal Değişiklikler ve Taahhütler

Mısır hükümeti, para birimi sabitlemesini kaldırma, devlet varlıklarını hızlı bir şekilde satma ve diğer reformları hayata geçirme konusunda taahhütlerde bulundu. Söz konusu adımlar, 2022 Aralık ayında imzalanan ve daha önce askıya alınan 3 milyar dolarlık Genişletilmiş Fon Kolaylığı programının genişletilmesini içeriyor.

Ekonomik İstikrar İçin Yeni Yaklaşımlar

Mısır, liberalleştirilmiş döviz sistemi, sıkı mali ve para politikaları, azalan kamu yatırımları ve özel sektöre genişletilmiş alan tanıma yönünde ilerlemekte. Yüksek hükümet harcamalarının bir bölümünü oluşturan sübvansiyonların azaltılması ve akaryakıt fiyatlarında yapılan artışlar da bu sürecin bir parçası.

Sosyal Harcamalar ve Yatırım Denetimleri

Hedefsiz yakıt sübvansiyonlarının, sürdürülebilir fiyat ayarlama paketlerinin bir parçası olarak daha hedef odaklı sosyal harcamalarla değiştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Mısır kamu yatırımlarını etkin şekilde izlemek ve yönetmek için yeni bir çerçeve oluşturdu.

Yatırım Planları ve Uluslararası İlişkiler

Mısır, büyük kamu projelerine yönelik harcamalarını azaltma baskısı altında, özellikle Kahire'nin doğusunda devam eden yeni başkent inşaatına yapılan yatırımlar konusunda. Dahası, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ile 24 milyar dolarlık bir arazi geliştirme anlaşması imzaladı ve Dünya Bankası Grubu ile Avrupa Birliği'nden önemli finansal destek sözleri aldı.

Ekonomik Büyüme Tahminleri

IMF'ye göre, Mısır ekonomisinin büyüme oranı 2022/23 mali yılında %3,8'den, Haziran 2024 sonuna kadar olan mali yılda %3'e düşecek, ancak 2024/25 mali yılında yaklaşık %4,5 seviyelerine çıkması öngörülüyor.

Mısır'ın ekonomik dengesini güçlendirme ve bölgesel istikrara katkı sağlama çabaları bu gelişmelerle destekleniyor.

Editör: Halit Alptekin