2023 yılında borsada peş peşe yaşanan halka arzlar, yatırımcı kitlesinin genişlemesine önemli ölçüde katkıda bulundu. Bu süreç, yatırımcı sayısının 8.5 milyonu aşmasına neden oldu. Ancak, 7 Aralık 2023'ten 31 Ocak 2024'e kadar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni halka arz izni verilmemesi, yatırımcı sayısında beklenmedik bir düşüşe yol açtı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayınladığı veriler, özellikle 0-10 bin lira aralığındaki portföy büyüklüğüne sahip hisse senedi yatırımcılarının sayısının önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.

Küçük Yatırımcıların Durumu

MKK verilerine göre, küçük portföy büyüklüğüne sahip yatırımcı sayısı bir ay içinde 606 bin 121 kişi azalarak, yatırımcı kitlesindeki toplam düşüşün önemli bir bölümünü oluşturdu. Bu grup içerisindeki portföy büyüklüklerinde 252 milyon lira azalma yaşanırken, en küçük portföy dilimine sahip yatırımcı sayısındaki düşüş oranı %14.2'yi buldu. Buna karşın, Aralık 2023'ten Ocak 2024'e kadar BİST100 endeksi TL bazında %13.74 artış gösterdi. Bu artış, küçük yatırımcıları yeterince etkilemeyerek, piyasa dinamiklerinde dengesizliklere yol açtı.

Yatırımcı Sayısının Genel Görünümü

Ocak 2024'te, hisse senedi piyasasında toplam yatırımcı sayısı, Aralık 2023'e kıyasla 376 bin 442, yani %5 azaldı. Bu durum, yatırımcı kitlesinin büyüklüğünde ve yapısında önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. Ancak, bu azalmaya rağmen, toplam portföy büyüklüğünde %12.1, yani 502 milyar 365 milyon liralık bir artış yaşandı. Özellikle, en küçük portföy dilimindeki yatırımcıların hisse senedi portföylerinde ve sayılarında yaşanan azalma, SPK'nın yeni halka arz izinleri vermeme kararının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Büyük Yatırımcıların Piyasa Üzerindeki Etkisi

Büyük portföy sahipleri için durum daha farklıydı. 10 milyon lira ve üzerindeki portföy büyüklüğüne sahip yatırımcıların sayısı ve portföy miktarları önemli oranda artış gösterdi. MKK verilerine göre, Aralık 2023'te 10 milyon ve üzeri portföyü olan yatırımcı sayısı %15.53 artarak, Ocak 2024'te 17 bin 758'e ulaştı. Aynı dönemde, portföy büyüklüğü de %11.63 artışla 3 trilyon 703 milyar 301 milyon liraya yükseldi. Bu yatırımcı grubunun toplam portföy içindeki payı %79.5 seviyesine çıktı.