Ticaret Bakanlığı, Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün menşeli güneş panelleri ithalatına yönelik önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile bu ülkelerden yapılan "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler" (güneş paneli) ithalatında metrekare başına 25 dolar teminat alınması kararlaştırıldı.

Çin Menşeli Güneş Panelleri İçin Uygulanan Önlemler

Önceden Çin menşeli güneş panelleri ithalatında benzer bir önlem uygulanmaktaydı. Bu yeni düzenlemeyle, Çin dışındaki beş ülke için de damping karşıtı tedbirler getirilmiş oldu.

Tebliğin Yürürlüğe Giriş Zamanı

Yayınlnan tebliğin, yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yapandüzenleme, güneş paneli ithalatıyla ilgilenen işletmeler ve sektör uzmanları için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Editör: Halit Alptekin