GÜNDER'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile imzalanan hibe sözleşmesi çerçevesinde düzenleyeceği "GÜNDERMYM 7 Bölge Farkındalık Seminerleri" Ankara'da başladı.

Seminerler kapsamında dünyada ve Türkiye'deki yenilenebilir enerji sektörü, güneş enerjisi sektörünün gelişimi gibi konular başta olmak üzere bu alandaki istihdam olanakları ele alınacak.

GÜNDER Genel Sekreteri Esen Erkan Yıldız, ilk seminerin açılışında yaptığı konuşmada "Eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefiyle yola çıkan GÜNDERMYM ile güneş enerjisi sektörü için nitelikli ve sertifikalı iş gücü geliştirilecek. Enerji yoğun sektörlerde karbonsuzlaştırma ihtiyacı, enerji dönüşümüne ihtiyacı artırdı. Güneş enerjisinin de bu dönüşümde önemli bir yeri var. Ortalama günlük toplam güneşlenme süresi 7,5 olan bir ülkede bu sektörün büyümesi kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.