Cezayir'de gerçekleştirilen 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi'nde önemli kararlar alındı. Zirvede, üye ülkeler tek taraflı yaptırımlar ve siyasi sebeplerle doğalgaza tavan fiyat uygulamasına gidilmesine karşı çıkışta bulundu.

Zirvenin Katılımcıları ve Önemi

İran, Irak, Katar, Moritanya, Senegal, Tunus, Libya, Mozambik ve Bolivya'nın devlet başkanları ve liderleri zirvede buluştu. Kapanış bildirisinde, Forum üyesi devletlere yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onayı olmaksızın alınan ekonomik kısıtlamaların kınandığı vurgulandı.

Doğalgaz Ticareti ve Yatırımlar Üzerine Etkiler

Enerji Bakanı Muhammed Arkab'ın okuduğu bildiride, doğal gaz projelerine yönelik yatırımların engellenmesi ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal eden her türlü keyfi ayrımcılık veya kısıtlamanın reddedildiği belirtildi. İklim değişikliğinin, doğalgaz projelerine karşı engel olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin Tavan Fiyat Politikası Eleştirisi

Zirveye katılan ülkeler, Avrupa Birliği'nin Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası aldığı doğalgaz tavan fiyat politikasına eleştirel yaklaştı. Siyasi gerekçelerle doğalgaza uygulanan tavan fiyat politikasına ve doğalgaz piyasasına yapay müdahalelere karşı çıkıldı.

Doğalgaz Kaynakları Üzerinde Egemenlik Vurgusu

Kapanış bildirisinde, üye devletlerin doğalgaz kaynakları üzerindeki mutlak ve kalıcı egemenlik hakları vurgulandı. Forum'un rolünün güçlendirilmesi ve üye ülkelerin birlikteliğinin önemi tekrar hatırlatıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliğiyle Mücadele

Doğalgazın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada ve iklim değişikliğiyle mücadelede oynadığı temel rol, bildiride öne çıkarıldı.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun üyeleri arasında Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago, BAE ve Venezuela gibi ülkeler yer alıyor. Moritanya ve Mozambik'in zirvede üye statüsü kazandıkları da bildirildi.

Editör: Halit Alptekin