Fortune 500 Türkiye 2023 listesinde yer alan şirketlerin net kârı, bir önceki yıla göre %77,2 oranında artarak 965 milyar 800 milyon TL’ye çıktı. Şirketlerin toplam net satışları ise %60,6 artışla 12 trilyon 828 milyar TL'ye ulaştı.

2023 Yılında Ekonomik Koşullar ve Enflasyon

2023 yılı, artan enflasyon karşısında merkez bankalarının uyguladığı sıkı para politikaları ve jeopolitik risklerin küresel ticareti olumsuz etkilediği bir yıl oldu. Türkiye'de ise genel seçimlerin ardından izlenen politikalar radikal değişimlere uğradı. Yüksek enflasyonun devam etmesiyle enflasyon muhasebesi yeniden uygulamaya kondu.

Şirketlerin Performansı

Fortune 500 Türkiye 2023 araştırması, bu zor şartlara rağmen şirketlerin net kârlarını önemli ölçüde artırabildiklerini ortaya koydu. Araştırma sonuçları, 2023 yılında şirketlerin esas faaliyet kâr marjının bir önceki yıla göre 1,71 puan azaldığını, diğer gelir gider dengesinin 3,11 puan, finansman giderlerinin ise 1,67 puan arttığını gösterdi. Buna rağmen, şirketlerin net kâr marjı %7,53'e yükseldi.

Net Satışlarda Önemli Artış

Fortune 500 Türkiye 2023 listesinde yer alan şirketlerin toplam net satışları, 2022 listesine kıyasla %60,6 artarak 12 trilyon 828 milyar TL’ye yükseldi. Enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle bilanço yapıları farklılık gösterdi. UFRS çerçevesinde finansal tablolarını hazırlayan şirketlerin toplam net satışları reel olarak %3,61 oranında artarken, UFRS'ye göre hazırlamayan şirketlerin toplam net satışları nominal olarak %33,53 artış gösterdi ancak ÜFE dikkate alındığında reel olarak %7,41 oranında daraldı.

Öncü Şirketler

Fortune 500 Türkiye 2023 listesinde, Enerji Piyasaları İşletme 839 milyar TL net satış geliriyle ilk sırada yer aldı. Tüpraş 686 milyar TL satış geliriyle ikinci, Türk Hava Yolları ise 504 milyar TL net satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı. Listenin diğer ilk on şirketi arasında Ahlatcı Kuyumculuk, Ford Otomotiv, Petrol Ofisi, BİM, Opet, Arçelik ve Shell&Turcas Petrol bulunuyor.

İhracat Performansı

2023 yılında küresel ticaretin zayıflamasına paralel olarak Türkiye’nin toplam ihracatı da yerinde saydı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam ihracatı 2022 yılına göre TL bazında %46,4 artarak 3 trilyon 118 milyar TL oldu. Ancak dolar bazında bakıldığında, 2023 yılında toplam ihracatın %2,1 oranıyla düşük bir performans sergilediği görüldü.

Borsa Şirketleri Sayısında Artış

Artan yerli yatırımcı sayısı ve sermaye piyasalarının sunduğu finansman olanakları, şirketlerin sermaye piyasalarına olan ilgisini artırdı. Fortune 500 Türkiye 2023 listesinde Borsa İstanbul’da işlem gören şirket sayısı 138'e çıkarak tarihi bir rekor kırdı.

İstihdamda Sınırlı Artış

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin istihdamında sınırlı bir artış yaşandı. 2022 yılında 1 milyon 376 bin olan istihdam, 2023 yılında 1 milyon 391 bine çıktı.

Editör: Halit Alptekin