Finansal İstikrar Raporu'na göre; reel sektörün yabancı para borcu gerilerken, kur riski göstergelerinde iyileşme sürüyor. Bankacılıkta aktif kalitesi olumlu görünümü koruyor.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Finansal İstikrar Raporu'nda öne çıkan mesajlar şu şekilde:

2022'de hızlanan kredi büyümesinde, yükselen girdi maliyetlerinin işletme sermayesi ihtiyacını artırmasıyla da güçlenen TL firma kredileri belirleyici.

Bireysel kredi büyümesi makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle dengeli bir seyir izlemekte.

Ticari krediler uzun dönemli eğiliminin üzerinde büyürken, bireysel krediler uzun dönemli eğilimine yakın seyretmekte.

Ticari kredilerin amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasını temin etmek amacıyla güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmekte.

Reel sektör firmalarında likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki olumlu görünüm korunmakta.

Reel sektörün YP cinsi finansal borcu gerilerken, kur riski göstergelerindeki iyileşme devam etmekte.

Hanehalkının toplam finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha hızlı artması borçlanma ve borç ödeme kapasitesini desteklemekte.

Bankacılık sektörü aktif kalitesi olumlu görünümünü korurken, artan kârlılık da sektörün şoklara karşı direncini güçlendirmekte.

Son dönemde devreye alınan uygulamaların en önemli önceliği, fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla finansal sistemin topyekûn liralaşmasını sağlamaktır.