Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Mayıs ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 160,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran bir önceki aya göre 2,9 puanlık bir artışı ifade ediyor.

FHGE'deki Artışın Sebepleri

FHGE, finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılması ve toplulaştırılmasıyla elde edilen sonuçlarla hesaplanıyor. Sonuçlara göre, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmet talep beklentisi endeksi artırıcı yönde etkiledi. Ancak, son üç aydaki hizmet talebindeki azalma FHGE'yi düşürücü yönde bir etkide bulundu.

İş Durumu ve Hizmet Talebi Değerlendirmeleri

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, hizmet talebindeki artış yönündeki değerlendirmeler bir miktar zayıfladı. Gelecek üç ayda hizmet talebinde artış olacağı beklentileri ise güçlenerek endekse olumlu yönde katkı sağladı.

Sektör Bazlı Güven Endeksleri

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre, "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe 3,3 puanlık bir artış görülürken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektörlerinde sırasıyla 1,8 ve 1,9 puanlık azalış gözlemlendi.

Editör: Halit Alptekin