Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK), finansal raporlamaya esas alınan tabloların hazırlanması için büyük işletme hadlerinde önemli değişiklikler yaptı. Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Büyük İşletme Hadleri Belirlendi

KGK, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesi uyarınca büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS) oluşturulurken, "önce küçükleri düşün" yaklaşımını muhafaza etti. Orta büyüklükteki işletmelerin asgari maliyetlerle finansal tablolarını hazırlamaları için BOBİ FRS'te yer alan "büyük işletme" hadlerinde değişiklik yapıldı.

Yeni Hadler

Yeni belirlenen büyük işletme hadleri şu şekildedir:

  • Aktif toplamı: 400 milyon ve üstü Türk lirası
  • Yıllık net satış hasılatı: 800 milyon ve üstü Türk lirası

Bu hadler daha önce şu şekilde uygulanıyordu:

  • Aktif toplamı: 200 milyon ve üstü Türk lirası
  • Yıllık net satış hasılatı: 400 milyon ve üstü Türk lirası
Editör: Merve Öney