OYAK'ın gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren önemli bir iştiraki olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş., halka arz sürecinde önemli bir adım daha attı. Şirket, bu kapsamda düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, esas sözleşme değişikliğini onaylayarak yeni esas sözleşmeyi ticaret siciline tescil ettirdi. Bu adım, Ferbis'in halka arz yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Şirketin Dönüşümü ve Büyümesi

Ferbis, 2017 yılında OYAK tarafından satın alındıktan sonra, 'Ferbis' adını aldı ve "Verimli Tarımın, Yenilikçi Yüzü" olarak konumlandırıldı. Yapılan yatırımlarla birlikte şirket, üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. 2022 yılı sonu itibarıyla 18.500 ton/yıl üretim kapasitesine ulaşan Ferbis, kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor. Niğde, Bor ilçesindeki tesisleri, zirai ilaç pazarında en nitelikli üretim alanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Satış ve Dağıtım Ağının Genişlemesi

Satın alındığı dönemde 10 satış noktasına sahip olan Ferbis, şu anda 298 perakende, 14 özel kurum, 14 toptan ve 2 distribütör olmak üzere toplam 328 satış noktasına sahip. Bu genişleme, şirketin Türkiye'nin her noktasına ulaşabilme kapasitesini gösteriyor.

Ar-Ge ve Pazar Payındaki Artış

Ar-Ge çalışmalarına odaklanan Ferbis, ürün portföyünü genişletti ve bitki koruma ruhsatlı ürün sayısını 30'dan 109'a çıkardı. Şirketin satışları da 407 tondan 7200 tona ulaşarak önemli bir artış gösterdi. Bu başarılar, Ferbis'in pazar payını son 5 yılda %0.05'ten %6'ya yükseltti.

Yurt Dışı Pazarlara Açılım

Ferbis, yurt dışı pazarlar için de ürün portföyünü genişletiyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Gürcistan gibi yakın coğrafyalarda ihracat fırsatlarını değerlendiriyor.

Sürdürülebilirlik ve Kalite Yönetimi

Ferbis, Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile verimlilik odaklı ideal çözümler sunmaya devam ediyor. Şirket, bitki koruma ve tarımsal üretimdeki farklı iş kollarında sürdürülebilir ve verimli çözümler sunarak, gıdaya kolay erişim ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor.

Ferbis'in halka arz süreci, şirketin geleceğine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Editör: Halit Alptekin