AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni kanun teklifini açıkladı. Teklif, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelede idari para cezalarını artırarak daha etkin bir düzenleme getiriyor. 23 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, rekabetçi ve adil bir piyasa yapısını korumayı amaçlıyor.

Detaylar ve Yeni Düzenlemeler

Teklif, kooperatif bilgi sistemleri, Rekabet Kurulu işleyişi ve lisanslı depoculuk gibi alanlarda önemli düzenlemeler içeriyor. Ayrıca, fahiş fiyat artışları için öngörülen ceza 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye, stokçuluk için ise 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye çıkarılıyor. Yeni düzenleme, aldatıcı reklamların ve yanıltıcı satış taktiklerinin önlenmesi, tüketici haklarının korunması konusunda da yeni önlemler getiriyor.

Pazar Yerleri ve Lisanslı Depoculuk Cezaları

Pazar yerlerinde kiralama usulleri değişikliğe uğrarken, lisanslı depoculukta uygulanan cezaların etkinliği artırılıyor. Yeni kanun teklifi, kapalı pazar yerlerindeki sınırlı ayni hak yöntemi ile kiralamanın kaldırılmasını ve bu alanlarda yalnızca tahsis usulüyle kullandırılmasını öngörüyor. Bu değişikliklerle, pazar yerlerindeki maliyetlerin düşürülmesi ve daha adil bir ticaret ortamının sağlanması hedefleniyor.

İETT'nin iç borçlanma talebi Meclis onayından geçti! İETT'nin iç borçlanma talebi Meclis onayından geçti!

Önemli Notlar ve Beklentiler

AK Parti milletvekilleri, bu teklifin, piyasada adalet ve istikrarın sürdürülebilir şekilde devam etmesine olanak sağlayacağını vurguladı. Teklif, önümüzdeki haftalarda TBMM'de daha detaylı şekilde görüşülecek ve yasalaşması bekleniyor. Yeni düzenlemelerin, özellikle ekonomik dalgalanma dönemlerinde tüketici ve üretici haklarını koruması ve piyasa düzenini sağlaması amaçlanıyor.

Editör: Halit Alptekin