Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı içerisinde yaşanan fiyat gelişmelerine dair raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapor, şubat ayı tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) gözlemlenen artışların ayrıntılarını ortaya koyuyor.

Gıda ve Hizmet Sektöründeki Fiyat Artışları

TCMB'nin analizine göre, Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 4,53 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 67,07'ye yükseldi. Özellikle hizmet sektöründe belirgin bir artış yaşandığı, tüm ana gruplarda enflasyonun yükseldiği kaydedildi.

Raporda belirtilen önemli bir nokta, gıda grubundaki aylık fiyat artışlarının, yemek hizmetleri yoluyla manşet enflasyona dolaylı etkileri olduğu. Bu artışlar, hem doğrudan hem de dolaylı yollarla enflasyon üzerinde etkili oldu.

Enerji Grubunda Fiyat Artışı ve Döviz Kuru Etkisi

Enerji grubundaki fiyat artışlarının ana nedenleri arasında Kızıldeniz bölgesindeki jeopolitik gelişmeler ve buna bağlı olarak artan petrol fiyatları yer alıyor. Türk Lirasının değerindeki değişimler de, özellikle akaryakıt fiyatlarını etkileyen bir başka faktör olarak raporda dikkat çekiyor.

Hizmet Sektörü ve Ücret Ayarlamalarının Rolü

Hizmet sektöründe, kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü bir aylık artış eğilimi gözleniyor. Eğitim ve haberleşme hizmetlerindeki fiyat artışları da raporda öne çıkan diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Üretici Enflasyonundaki Değişimler

Şubat ayı itibarıyla, aylık üretici enflasyonunun bir miktar yavaşlamasına karşın, yıllık üretici enflasyonunun arttığı gözlenmiş. Enerji hariç diğer ana sanayi gruplarında aylık enflasyonun yüksek seyrettiği belirtiliyor.

Rapor, ekonomik göstergelerin mevsimsellikten arındırılmış analizlerini de içeriyor. B ve C göstergelerine göre, aylık artış oranları zayıflasa da yüksek seviyede kalmış, göstergelerin yıllık enflasyonları artış gösterdi.

Editör: Halit Alptekin