1993'ten beri yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Enda Enerji Holding AŞ, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Halka Arz İçin Adımlar Atıldı

Enda Enerji Holding, halka arza hazırlanmak amacıyla SPK'ya resmi başvuruda bulundu. Şirketin halka arz sürecinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ görevlendirildi. Planlanan halka arz, sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanımı

Toplanacak fonlar; bağlı ortaklıklar bünyesindeki Rüzgar ve Hibrit Güneş Enerjisi Santrallerinin altyapı, kapasite ve verimlilik artışı yatırımlarına, ortaklık paylarının artırılmasına ve enerji sektöründe değer katacak yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarının finansmanına ayrılacak. Ayrıca, işletme sermayesinin güçlendirilmesi planlanıyor. Enda'nın borçsuz ve nakit pozisyonu güçlü bir mali yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Çeşitliliği ve Konumu

Enda, bünyesinde bulunan Hidrolik (HES), Rüzgâr (RES), Jeotermal (JES) ve Güneş (GES) enerji santralleri ile yenilenebilir kaynak çeşitliliğine sahip. Bu santraller Türkiye'nin farklı coğrafyalarında faaliyet gösteriyor, çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ülke enerji sektörüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Editör: Halit Alptekin