Edirne İli Uzunköprü Belediye Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çöpköy Mahallesi'nde kurulacak güneş enerjisinden elektrik üretim santralinin projelendirilmesi, yapımı, kurulumu ve 15 yıl süreyle işletmeye hazır halde bulundurma işi üretilen elektrik bedelinin idareye ayrılacak payı yüzde 10'dan az olmamak üzere yüzde 1 ve katlarında artırma suretiyle ve kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İhale, 5 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.