Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) Haziran 2024 sonuçları yayımlandı.

Haziran 2024 itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi Mayıs ayındaki yüzde 113 seviyesinde sabit kaldı. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 93’e yükseldi.

Enflasyon Beklentileri Yüksek

Haziran 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi yüzde 97 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 113, medyan yüzde 100, çeyrekler arası açıklık (IQR) 65, standart sapma 60 olarak kaydedildi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 93, medyan yüzde 90, çeyrekler arası açıklık (IQR) 50, standart sapma 53 olarak hesaplandı.

12 Aylık İleriye Yönelik Enflasyon Beklentileri

TEBA raporunda yer alan 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi ortalama yüzde 97, medyan yüzde 100, çeyrekler arası açıklık (IQR) 50, standart sapma 64 olarak paylaşıldı. İlk kez paylaşılan bu veriler, yıl sonu beklentisinden daha yüksek çıktı.

Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Sabit Kaldı

TEBA verilerinde Haziran ayında yıllık ve yıl sonu enflasyon beklentilerinin sabit kaldığı gözlemlendi. Bu dönemde ekonomik güven göstergelerinde bozulma yaşanırken, manşet enflasyon rakamlarında zirveye ulaşıldı. Bu durum, TEBA değerlerindeki düşüş eğilimini durdurmuş olabilir.

En Yüksek Enflasyon Beklentisine Sahip Olan Grup: Emekliler

Ankete katılanların yüzde 88’i dayanıklı tüketim mallarını almak için şu anın uygun olduğunu öngörürken, bu grubun ortalama yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 92 iken, beklemeyi tercih edenlerin beklentisi yüzde 10 puan daha düşük kaydedildi. Yerleşim tipine göre kırdan metropol alanlarına doğru gidildikçe enflasyon beklentisinin yükseldiği dikkat çekildi. Metropolde yaşayanların, fiyatların yüzde 98 artacağını öngördüğü vurgulandı.

Gelir Seviyesine Göre Enflasyon Beklentileri

Çalışma durumuna göre incelendiğinde emekliler en yüksek enflasyon beklentisine sahipken, öğrenciler en düşük beklentiyi ifade ediyor. Gelir seviyesine göre bakıldığında düşük gelir seviyelerine sahip hanelerde, gelir düştükçe yıl sonu enflasyon beklentisi artıyor.

Editör: Merve Öney