Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, gelecek haftadan itibaren özel sektör yatırım verilerinin daha geniş bir yelpazede yayınlanacağını açıkladı. Bu adım, gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör yatırımlarını teşvik etmek amacıyla atılıyor. Banga, Çin Kalkınma Forumu'nda bu stratejinin gelişmekte olan piyasalara olan etkilerini vurguladı.

2019 Yılı Performansının Ötesine Geçme Hedefi

Dünya Bankası Grubu, geçen yıl 41 milyar dolarlık özel sermayeyi harekete geçirirken, tahvil ihracı için de 42 milyar dolar daha topladı. Banga, bu yıl hedeflerinin bu rakamları aşmak olduğunu belirtti. Ayrıca, gelişmekte olan ekonomilerdeki yatırım engellerini aşma çabalarına dikkat çekti.

Ekonomik Büyümenin Yavaşlaması ve İstihdam Uçurumu

Banga, gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümenin son yirmi yıl içinde %6'dan %4'e düştüğünü ve bu durumun yüz milyonlarca insanı yoksulluğa sürüklediğini açıkladı. Ayrıca, önümüzdeki on yıl içinde 1.1 milyar gencin iş gücüne katılacağını, ancak beklenen istihdamın sadece 325 milyon olacağını belirtti.

Odak Grubu Toplantıları ve Reformlar

Dünya Bankası, varlık yönetim şirketleri ve bankaların genel müdürleri ile odak grubu toplantıları yaparak, yatırım engellerini tespit etti. Geçtiğimiz ay, kredi ve yatırım garanti yapısını konsolide ederek, garantileri 20 milyar dolara çıkarma planını açıkladı.

Özel Sektör Verilerinin Daha Geniş Yayınlanması

Banka, önümüzdeki haftadan itibaren, yatırımcı güvenini artırmak için, özel sektör toparlanma verilerini ilçe gelir düzeyine göre yayınlamaya başlayacak. Ayrıca, özel sektör temerrüt verileri ve devlet temerrüt istatistiklerini de yayınlayacak.

Uzun Vadeli Çabalar ve Çin Örneği

Banga, emeklilik fonları ve diğer yatırımcıların varlıklarını gelişmekte olan piyasalara çekmek için bir menkul kıymetleştirme platformu oluşturulacağını belirtti. Çin'in son elli yılda gösterdiği başarılar, bu yeni stratejilerin potansiyel etkisini gözler önüne seriyor. Banga, Çin'in Dünya Bankası için bir zamanlar en büyük borçlularından biri iken şimdi en büyük bağışçılarından biri olduğunu vurguladı.

Editör: Halit Alptekin