Dünya Bankası'nın en son yayınladığı rapora göre, küresel ekonomi, 2024'te üçüncü yılında da yavaşlama eğilimi gösteriyor. Bu durum, son beş yılda küresel ekonominin 1990'ların başından bu yana en düşük büyüme oranlarını tecrübe ettiği anlamına geliyor.

Raporda, yüksek faiz oranlarının enflasyonu kontrol altına alma eğiliminde olduğu ancak küresel ekonomik büyümenin hala geride kaldığı belirtiliyor. 2021'de pandemi sonrası yaşanan hızlı toparlanma sürecinin ardından, 2022'de küresel ekonomi yüzde 3 oranında büyüdü. Ancak geçen yıl bu büyüme oranı yüzde 2,6'ya düşerken, 2024 için ise sadece yüzde 2,4'lük bir büyüme öngörülüyor.

Devam eden bu yavaşlama, dünya liderlerinin 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 2030 kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda zorlanacaklarını gösteriyor. Bu hedefler, aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, eğitim olanaklarının artırılması ve açlığın sona erdirilmesi gibi iddialı amaçları içeriyor.

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin dörtte birinde insanların pandemi öncesine göre daha yoksul olduğunu bildiriyor. Bu durum, küresel ekonominin yavaşlamasının yanı sıra, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve yüksek borçlanma maliyetlerinin de etkili olduğunu gösteriyor.

Banka ayrıca, 2023'te küresel enflasyonun yüzde 5,3'ten yüzde 3,7'ye düşmesini bekliyor. Ancak, merkez bankalarının, özellikle Federal Reserve'in, fiyatların beklenenden daha hızlı artma ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor.

Dünya Bankası'nın tahminlerine göre, ABD bu yıl yüzde 1,6 oranında büyüyecek. Bu oran, Avrupa ve Japonya'nın tahmin edilen büyüme hızlarının yaklaşık iki katı. Çin'in büyüme hızının ise covid sonrası yeniden açılma sürecinin azalmasıyla yüzde 4,5 olması bekleniyor.