Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2024 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Karara göre, BOTAŞ'ın "2024 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında yapılacak yatırımlar için 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 liralık bütçe onaylandı.

BOTAŞ'ın Yatırım Sınırlamaları ve Sorumlulukları

BOTAŞ, 2024 yılında, programda belirtilen proje bazında tahsis edilen yatırım tavanlarını aşmayacak şekilde hareket edecek. Ayrıca, programda yer almayan yeni projeler için harcama yapma yetkisi bulunmayacak. Proje ödenekleri, sadece yatırımla ilgili amaçlar için kullanılacak.

Yatırım Programındaki Değişiklikler ve Raporlama

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2024 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak herhangi bir değişiklik, EPDK Kurulu'nun onayına tabi olacak. Ayrıca, onaylanan yatırım programının gelişimi, yılın iki dönemi (1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık) için dönem sonlarını takiben en geç 30 gün içinde EPDK'ye bildirilecek. Bu süreç, yatırımların şeffaf ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

Editör: Halit Alptekin