Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş'nin yakın zamanda  Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gerekli onayları alarak halka arz sürecini resmi olarak başlatması bekleniyor.

Ancak, lojistik sektöründe yaşanan maliyet artışları ve global konteyner taşımacılığında beklenen daralma, yatırımcılar için önemli risk faktörleri oluşturuyor.

Maliyet Artışları ve Sektörel Daralma

Son dönemde lojistik sektörü, yüksek yakıt fiyatları ve artan operasyonel maliyetlerle mücadele ediyor. Türkiye'de her geçen gün artan yakıt fiyatları, Horoz Lojistik'in operasyonel verimliliğini ve kar marjını doğrudan etkilemekte. Şirketin halka arz dokümanlarında belirtilen, sermayenin önemli bir kısmının işletme sermayesine yönlendirileceği bu durum, nakit akışı sorunlarının bir göstergesi olabilir.

Global Pazarda Beklenen Düşüşler

Dünya genelinde konteyner taşımacılığındaki daralmanın bu yıl %4'e kadar çıkabileceği öngörüleri, Horoz Lojistik'in uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. İç pazarda ise daralma sinyalleri mevcut. Bu durum, şirketin halka arzının zamanlaması açısından potansiyel bir risk oluşturmakta.

Halka Arzın Detayları ve Gelecek Projeler

Şirket, halka arzdan elde edilecek fonları çeşitli projelere yönlendirmeyi planlıyor: Elektrikli araç satın alımı ve güneş enerjisi santralleri kurulumu gibi çevreci yatırımlar, E-ticaret ve depoculuk hizmetlerinin geliştirilmesi. Bu projelerin uzun vadeli getirisi, mevcut piyasa koşullarında belirsizlikler içermekte.

Yatırımcılar için Uyarılar

Horoz Lojistik'in halka arzı, hem yerel hem de global düzeyde yaşanan ekonomik zorluklar ışığında değerlendirilmelidir. Yatırımcıların, şirketin finansal sağlamlığını ve piyasa koşullarının getirdiği riskleri dikkatlice analiz etmeleri gerekiyor. Özellikle lojistik sektöründeki mevcut ve potansiyel sorunlar, yatırım kararları üzerinde belirleyici olabilir.

Bu bağlamda, Horoz Lojistik'e yatırım yapmayı düşünen bireysel ve kurumsal yatırımcıların, geniş çapta bir durum tespit sürecinden geçmeleri ve olası tüm riskleri göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

Editör: Merve Öney