Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını gibi zorlu bir dönemde güçlü kalmayı başaran, hatta gücünü artıran az sayıda ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.

Toplum sağlını korumak için her türlü tedbiri alırken, milletin aşını, işini, sermayesini korumasını sağlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Oktay, bunu da en iyi TOBB ailesi yani ekonominin kalbindeki babayiğitlerin bileceğini söyledi.

Oktay, salgının ardından bu kez de Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji ve tarım ürünleri başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarında dengesiz artışlara maruz kaldıklarını vurguladı.

Bu artışların tüm dünyada yakın zamanda görülmemiş ölçüde fiyat dalgalanmalarına, enflasyona ve stok eğilimlerine yol açtığını belirten Oktay, çatışmanın çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde öncü rol üstlendiklerini aktardı.

Fuat Oktay, müzakerelere verdikleri desteğin yanı sıra Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler ile müşterek gayret içerisinde olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Büyük ekonomiler dediğimiz ülkeler bugün, 'Başlattığınız girişimlerin nasıl parçası olabiliriz?' diye bize gelmekteler. Bu seviyeye kolay gelmedik, nice bedeller ödeyerek, bölgesinde lider, dünyada güçlü Türkiye şiarıyla yerli-milli politikalarımızdan vazgeçmeyerek geldik. İş dünyamızla ne badireler atlattık, içerden dışardan çıkartılan engellemelere hep birlikte göğüs gerdik. Bu süreçte en büyük kazanımımız, iş dünyasından çalışanlarımıza kadar tüm kesimleri destekleyebilmiş olmamızdır."

- "Cumhuriyet'in 100. yılına iş dünyamızla birlikte ilerleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ekonomi politikalarını Türkiye'nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak güncellediklerini aktararak, "Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz." dedi.

İnsanların günlük hayatlarını olumsuz etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri aldıklarına işaret eden Oktay, aynı zamanda her kesimin gelirini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmediklerini ve bunları an itibarıyla yürürlüğe koyduklarını dile getirdi.

Oktay, Ekonomi Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında, ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını ifade ederek, "Etik dışı fiyatlamalara gitmeden, kötümser senaryolara göre pozisyon almadan, makul politikalarla ülkemizi bu badirelerden de birlikte çıkarabiliriz. 20 yıldır nasıl özel sektörümüzle omuz omuza ilerlediysek, Cumhuriyet'in 100. yılına da aynı yaklaşımla, iş dünyamızla birlikte ilerleyeceğiz. Çalışanımızla çiftçimizle sivil toplum örgütleriyle beraber yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hiçbir sorunu görmezden gelmiyoruz"

Oktay, Türkiye ekonomisinin, 2021'de yüzde 11 ile son 10 yılın en güçlü büyüme hızına ulaştığını, G20 ve OECD ülkeleri içerisinde de en hızlı büyüyen ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Bu dönemdeki büyümeye, ihracatın güçlü katkı sunduğuna işaret eden Oktay, açıklanan son ekonomik büyüme ve sanayi rakamlarının da yatırım iştahının iyi seviyelerde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Oktay, makine ve teçhizat yatırımlarının ilk çeyrek itibarıyla 10 çeyrek dönemdir kesintisiz büyümeye devam ettiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Turizm sektörüne ilişkin aldığımız ilk işaretler de sezonun çok güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Yabancı turist sayısı, bu yılın ocak-mayıs döneminde salgın öncesi dönemdeki seviyeleri yakalamıştır. İhracatımızdaki güçlü seyir de devam ediyor. 2021'de 225 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşan ihracatımız Mayıs 2022 itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 242,6 milyar dolarla rekor kırmaya devam etti. Yıl sonu itibarıyla da 250 milyar doları aşmış olacağız."

Bugün enerji ve altın hariç tutulduğunda fazla veren bir cari dengesi bulunduğunu vurgulayan Oktay, ekonomiye ilişkin pozitif gelişmelerin yanında, karşı karşıya bulundukları hiçbir sorunu görmezden gelmediklerinin altını çizdi.

Oktay, tüm platformlarda alternatif önerileri tartıştıklarını ve çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye dönük adımlar attıklarını bildirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ayın ilk haftasından itibaren bir tedbirler setini uygulamaya geçirdik. Finansal istikrarın güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik aldığımız tedbirlerle Türk lirası tasarrufların özendirilmesini, kredilerin daha üretken alanlara yönlendirilmesini ve yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Açıkladığımız tedbirler seti kapsamında yabancılara tahsisli swap imkanı gibi konu başlıklarına ilişkin ayrıntıları da gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yakın zaman içerisinde duyuracağız. Gerekli görülmesi halinde tespit edilen diğer ihtiyaç alanlarına yönelik tedbirleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

- "Risk almaktan kaçınmadık"

Oktay, bugüne kadar hep iş dünyasıyla birlikte olmaya ve ekonomiyle ilgili atacakları adımlarda ortak akıldan istifade etmeye önem verdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her yıl hep birlikte ya bir yol bulduklarını ya da o yolu birlikte oluşturduklarını anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Risk almaktan kaçınmadık. Biz yol açtıkça sizler koştunuz. Her zorlu dönem içerisinde fırsatlar barındırır. Günümüzde yaşanan gıda ve enerji arzı sorunları ve emtia fiyatlarındaki yükseliş de iş dünyamıza yeni girişimlerin kapısını aralıyor. Endüstriyel ara mallarının yerli üretimi, cari açıksız sağlıklı büyüme için elzemdir. Bu bilinçle ihracatın ithalata bağımlılığını azaltacak fikir, faaliyet, proje ve yatırımları, ilk adımdan ticarileşme safhasına kadar destekliyoruz."

Ara malı ürün gruplarının yerlileştirilmesinde TOBB'a çok iş düştüğünü belirten Oktay, iş dünyasının zorlukları fırsata çevirecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Oktay, sanayicileri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye ve üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ederek, "Yurt dışında diğer ülkelerde ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarımsal üretimde de yer almanızı özellikle bekliyoruz. İş dünyamızın, atlattığımız tüm badirelerde ortaya çıkan esneklik ve dinamizmine güveniyoruz." dedi.

İş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldikleri böyle platformları son derece önemsediklerinin altını çizen Oktay, buralarda sorun ve taleplere hep birlikte çözüm yolları geliştirdiklerini ve daha fazla istihdam alanı açarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine azimle yol almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.