Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınmasına yönelik çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti. Şimşek, asgari kurumlar vergisinin tüm ülkelerin gündeminde olduğunu ve bu vergiyi yasalaştırmayan ülkelerin vergileme haklarını başka ülkelere devredeceğini vurguladı.

OECD Anlaşması ve Vergi Düzenlemeleri

Bakan Şimşek, 2021 yılında OECD öncülüğünde yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda anlaşmaya vardığını hatırlattı. Anlaşmaya göre, yıllık konsolide geliri 750 milyon euroyu aşan çok uluslu şirketlerin, düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki şube ve iştirakleri en az %15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak.
Mehmet Şimsek

Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerin Uygulamaları

Şimşek, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkenin, 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisini yasal hale getirdiğini belirtti. Bu uygulamaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde ödedikleri kurumlar vergisi %15'in altındaysa, asgari kurumlar vergisini uygulayan ülkeler bu vergi farkını tahsil edebilecek.

Vergi Farkı Alma Hakkı

Şimşek, vergi farkı alma hakkının öncelikle şirketin faaliyet gösterdiği ülkeye ait olduğunu söyledi. Eğer bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulanmıyorsa, şirketin ana merkezinin bulunduğu ülke bu vergiyi alabilecek. Bu model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her durumda en az %15 vergiye tabi tutulmasını amaçlıyor.

Türkiye'de Asgari Kurumlar Vergisi Hazırlıkları

Bakan Şimşek, Türkiye'de de çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, bu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması gerektiğini vurguladı. Aksi halde bu vergilerin başka ülkeler tarafından alınacağını ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 80 bin uluslararası sermayeli şirket bulunduğunu ve bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin olduğunu belirten Şimşek, bu düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ve çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Editör: Halit Alptekin