CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla hazırladığı raporunda, Türkiye'nin uluslararası yaklaşımları dikkate alarak, iklim değişikliği ve yeşil enerji dönüşümüne ilişkin kurallar oluşturması gerektiğini kaydetti.

CHP'den yapılan açıklamada, Akın'ın, "Enerjide Yeşil Dönüşüm" başlığıyla hazırladığı raporu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu belirtildi.

Raporunda, Türkiye'nin uluslararası yaklaşımları dikkate alarak, bu konulara ilişkin yeni kurallar oluşturulması ve yeni kurumların kurulması gerektiğine işaret eden Akın, "Yeşil dönüşümde ve yeşil dönüşümün finansmanında dünyadan olumsuz anlamda ayrılan Türkiye'nin hızla uluslararası eğilimlerle bir arada olması gerekmektedir. Bu kapsamda yeni kurullar ve yeni kurumların oluşturulması yeşil dönüşüm için büyük bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Raporunda, tüm ekonomi ve kalkınma politikalarının, iklim değişikliği, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde yapılandırılması gerektiğini aktaran Ahmet Akın, bu kapsamda kurulacak Stratejik Planlama Teşkilatı'nın hazırlayacağı tüm planların iklim değişikliği ve yeşil dönüşüme uyumlu yapılması gerektiğini vurguladı.

-"Türkiye Güneş ve Rüzgar Teknoloji Ofisi kurulmalıdır"

Ahmet Akın, raporunda, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm kapsamında kamunun enerji politikalarında rolünün yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı bulunduğunu da savunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji politikalarının, kısa-orta ve uzun vadeli planlamayla yönetilmesi için çalışma yapılması gerekmektedir. Anlık enerji politikası uygulamalarının olumsuz sonuçlarını ülkemiz her kesimde yaşamaktadır. Güneş ve rüzgar enerjisinde Türkiye'deki teknolojik ilerlemelerin artarak devam edebilmesi için sektör paydaşları ile yakın iş birliği içinde olunması gerekmektedir. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisinde tüm makine teçhizat gereksinimini kendi kendine sağlayan, bu alanda teknoloji ve makine parkı ihraç eden bir ülke haline getirilecektir. Bu doğrultuda, özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, meslek okulları, TÜBİTAK gibi kurumlarla iş birliği içinde hareket edecek Türkiye Güneş ve Rüzgar Teknoloji Ofisi kurulmalıdır."