Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a dair yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Söz konusu değişiklikler, dövizle yapılan ödemelere ilişkin uygulama esaslarını yeniden tanımlıyor. Yeni düzenlemeler, özellikle belirli durumlarda dövizle ödeme yapılabilmesine olanak tanıyor.

Dövizle Ödeme Yapılabilecek Durumlar

Düzenlemenin getirdiği yeniliklere göre, dövizle ödeme yapılabilecek durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. 19 Nisan 2022'den Önce Akdedilen Sözleşmeler: 19/4/2022 tarihinden önce imzalanan menkul satış sözleşmelerine dayalı ödemeler, yeni düzenleme kapsamında döviz cinsinden yapılabilir.

  2. Düzenlenmiş Faturalar: İlgili tarihten önce düzenlenen faturalar da döviz cinsinden ödeme yapılmasına imkan tanıyor.

  3. Borsa İstanbul A.Ş. İşlemleri: Kıymetli maden ve taş alım satım işlemleri ile bunların takası, dövizle ödeme yapılabilen işlemler arasında.

  4. İhracat İşlemleri: Çeşitli tebliğler kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemleri ve ihracat konsorsiyumlarına ilişkin menkul satış sözleşmeleri de dövizle ödeme imkanına sahip.

  5. Gümrük Beyannamesi Tabi İşlemler: Gümrük kanunları kapsamındaki çeşitli işlemler ve serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetler, dövizle ödeme yapılmasına uygun halleri oluşturuyor.

Uygulamanın Etkileri

Bu değişiklikler, hem yerel hem de uluslararası işlem yapan şirketler için önemli etkilere sahip. Özellikle dövizle yapılan ticari işlemler açısından belirsizliklerin giderilmesi, iş dünyası için önemli bir rahatlama sağlıyor. Ayrıca, Türk ekonomisi üzerindeki etkileri de yakından takip ediliyor.

Editör: Halit Alptekin