Borsa İstanbul, işlenmemiş altın ithalatındaki kotaya ilişkin önemli bir değişiklik yaptı. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü'nün açıklamasına göre, dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki etkiler göz önünde bulundurularak, ithalatta yaşanan artışın hızının azaltılması amacıyla bu güncelleme gerçekleştirildi.

İthalat Kota Ayarlamasının Nedenleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, 7 Ağustos 2023 itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için aylık toplam kota düzenlemesine gidildiği belirtildi. Bu kararın, piyasada işlenmemiş altın arzındaki daralmayı hafifletmek amacıyla alındığı ifade edildi.

Üyelere Yönelik Yeni Bilgilendirme

Borsa İstanbul, kota dağılımında meydana gelen bu değişiklikle ilgili üyelerin yeni bilgilere ulaşması için Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü ile iletişim kurmaları gerektiğini vurguladı.

Ayrılan 500 Kilogramlık Kota Detayları

Yapılan açıklamada, aylık toplam ithalat kotasının 500 kilogramlık kısmının, belirli şartlara uyan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına dağıtılacağı belirtildi. 1 Ekim 2022'den itibaren kota uygulamasına başlanan tarihe kadar, belirli işleme rejimleri kapsamında gerçekleştirilen ithalatlar dışında işlenmemiş altın ithalat işlemi yapmayan kuruluşlar bu kotadan yararlanabilecek.

Başvuru ve Dağıtım Süreci

Kotadan yararlanmak isteyen şirketler, her ayın ilk beş iş günü içinde taleplerini Borsa İstanbul'a bildirmesi gerekiyor. Borsa İstanbul, bu talepleri tarih esasına göre değerlendirerek, her bir şirkete en fazla 25 kilogram olacak şekilde altın ithalatı için kota dağıtımı yapacak. Başvurular, Borsa İstanbul Yenibosna Yerleşkesine elden yapılacak ve işlem tarih ve saatiyle bir nüsha talepte bulunan şirkete verilecek.

Editör: Halit Alptekin