Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, önceden 26 Mart olarak planlanan kısmen ödeme yönetmeliğini güncelliyor.

BES Katılımcılarına Sunulan İmkanlar

Kısmi çekiş uygulaması, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarına önemli fırsatlar sunuyor. Katılımcılar, belirlenen şartları karşılamaları durumunda, eğitim, evlilik, konut alımı ve benzeri hayatın dönüm noktalarında, sistemden ayrılmaksızın ve elde ettikleri hakları kaybetmeksizin birikimlerinin yarısına kadarını nakit olarak çekebilecekler. Bu uygulama, katılımcılara finansal esneklik ve acil nakit ihtiyaçlarında kolaylık sağlama amacı taşıyor.

Katılımcılara Sağlanan Yararlar ve Kullanım Şartları

Kısmi çekiş uygulaması ile BES katılımcıları, birikimlerini çeşitli ihtiyaçlar için kullanabilecekler, ancak birikimlerinin tamamını çekmek zorunda kalmayacaklar. Bu şekilde, hem acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler hem de uzun vadeli emeklilik planlarını koruyabilecekler. Yüzde 50'ye kadar olan kısım, sistemden tam çıkış yapmadan alınabilecek, böylece katılımcıların sistemdeki birikimleri ve kazanılmış hakları korunmuş olacak. Söz konusu uygulama, BES katılımcılarına hayatın belirli dönemlerinde mali destek sağlamanın yanı sıra, emeklilik planlamalarında esneklik sunuyor.

Editör: Halit Alptekin