Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğin detayları yayımlandı. Yeni düzenlemeler, mevduat ve katılım bankalarının işleyişine yönelik önemli değişiklikleri içeriyor. Artık bankalar, kanıtlanabilir bir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak, kredili hesapların limitlerini artıramayacak ve kredili hesaplardan tahsilat yapamayacak.

Hesap Sahiplerine Bilgilendirme Yükümlülüğü
Yeni düzenlemelere göre, kredili hesap limitlerinde bir azalma olduğunda, ilgili hesap sahiplerine bu durum hakkında bilgi verilmesi gerekecek. Ayrıca, yenilenen hesaplar, yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında yeni hesap açılışı olarak kabul edilmeyecek.

Yönetmelikte Yapılan Diğer Önemli Değişiklikler
Yönetmelik, "mevduat ve fon kabulü" ile "katılım fonlarına ilişkin genel koşullar" başlıklarını içeren maddelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, "kâr ve zarara" ibareleri "kâra" şeklinde değiştirildi. Ayrıca, katılma hesaplarının işletilmesi sırasında, her sözleşme türü için ayrı havuzlar oluşturulabilecek ve bu havuzlar birleştirilebilecek.

Katılım Fonu Hesapları ve Tahmini Kâr Oranları
Katılım fonu hesapları üzerinde, hesap sahiplerinin talep hakları ve katılım bankalarının ödeme yükümlülükleri, özel cari hesaplarda yatırılan tutarlar ve katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli birim hesap değeri kadar olacak. Yatırım vekâleti sözleşmelerine dayalı katılma hesaplarında, birim hesap değerinin yatırılan tutar ve tahmini kâr toplamı ile sınırlı olması öngörülüyor.

Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosu Kaldırıldı
Katılma hesaplarının işletilmesi sırasında kâr veya zararın hesaplanmasında kullanılan Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosu, yeni düzenleme ile yürürlükten kaldırıldı.

TMSF'ye Devir İçin Sınır Değişikliği Yetkisi
BDDK'nın yeni düzenlemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek hesaplar için uygulanan sınırın değiştirilmesine ilişkin yetkiyi de içeriyor. Buna göre, BDDK TMSF'nin görüşü alınarak, mevcut 250 TL ve üzeri sınırı değiştirebilecek.