Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversite rektörleri ve Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi anayasaya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etti.

Rektör Atamalarında Kritik İptal

2018 tarihli KHK ile rektör atamalarında Cumhurbaşkanına verilen yetki, AYM tarafından anayasaya aykırı bulundu. Yüksek Mahkeme, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemenin KHK ile yapılamayacağını belirtti. AYM, rektör atama usulünün değiştirilmesi ve atanma şartları ile ilgili hükümlerin madde metninden çıkarılmasına karar verdi.

Merkez Bankası Başkanının Atama Yetkisi İptal

AYM, Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi de iptal etti. 2018 yılında KHK ile yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulu’ndan Cumhurbaşkanına geçen Merkez Bankası Başkanı’nı süresinden önce değiştirme yetkisi anayasaya aykırı bulundu.

Vali Yardımcıları ve Kaymakamlık Görevleri

Vali yardımcılarının en az 6 yıl kaymakamlık görevinde bulunmuş ve bu hizmetin 2 yılını Doğuda geçirmiş olma şartı, AYM tarafından anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Ayrıca, valilerin tayinlerinde Cumhurbaşkanı onayı ile ilgili düzenleme de iptal edildi.

Emeklilik Yaş Sınırı

AYM, Cumhurbaşkanı tarafından atanan İdari İşler Başkanlığı personeli için belirtilen 65 yaş sınırını ortadan kaldıran kuralı, kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme öngördüğünden anayasaya aykırı buldu ve iptal etti.

Meclis’e Yeni Düzenleme Çağrısı

AYM, iptal edilen hükümlerin bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu süre zarfında Meclis’in yeni bir yasa ile düzenlemeye gitmesi gerekecek. Cumhurbaşkanı'nın iptal edilen hükme dayanarak yaptığı atamalar ise geçerliliğini koruyacak.

Editör: Halit Alptekin