Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) 2040 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını %90 oranında azaltma hedefini önerdi. Bu hedef, AB seçimleri öncesinde bölgenin iklim değişikliğiyle mücadelesindeki siyasi kararlılığı test edecek.

Tarımda İklim Değişikliği Mücadelesi ve Siyasi Tartışmalar

AB yönetimi, tarım alanında daha önce önerilen iklim hedeflerini, çiftçilerin yeşil kurallara yönelik protestoları ve diğer siyasi baskılar nedeniyle zayıflattı. Reuters'ın gördüğü önceki taslaklarda tarımın CO2 dışındaki emisyonlarını 2015 seviyelerine göre %30 oranında azaltması gerektiği belirtilmişti, ancak bu hedef son taslaktan çıkarıldı.

AB Seçimleri ve İklim Politikalarının Geleceği

Salı günü yapılan öneri, siyasi tartışmayı başlatacak ve nihai hedefin kabulü, Haziran ayındaki AB seçimlerinden sonra oluşturulacak yeni AB Komisyonu ve Parlamentosuna bağlı olacak. Anketler, seçimlerin AB Parlamentosu'nda sağa doğru bir kaymaya yol açabileceğini ve bu durumun iddialı iklim politikalarının uygulanmasını zorlaştırabileceğini gösteriyor.

AB'nin Yeşil Yasaları ve Temiz Teknoloji Endüstrisindeki Üstünlük Hedefi

AB'nin hazırladığı plan, Avrupa'nın temiz teknoloji endüstrilerinde liderliğini sağlamak ve AB seçimlerine giderken iklim politikasına yönelik kamu desteğini sürdürmek üzerine odaklanıyor. Komisyon, 2040 yılına kadar ekonomi çapında %90 oranında net sera gazı kesintisi öneriyor.

AB İklim Hedefleri ve Sektörel Etkiler

Önerilen 2040 hedefi, kömür yakıtlı enerjinin aşamalı olarak kaldırılması ve fosil yakıt kullanımının %80 oranında azaltılmasını içeriyor. Yenilenebilir ve nükleer enerjinin kullanımıyla Avrupa'nın enerji karışımı dönüşecek.

AB'nin İklim Değişikliğiyle Mücadele Maliyeti

Taslak, küresel ısınmanın 1,5 santigrat derece ile sınırlı olmaması durumunda, 2050 yılına kadar AB'de oluşabilecek 2,4 trilyon avroluk ek maliyeti ortaya koyuyor. AB, sera gazı emisyonlarını 2022'de 1990 seviyelerine göre %33 oranında azaltmıştı.

Editör: Halit Alptekin