Danıştay 13. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) temyiz başvurusu üzerine Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesiyle ilgili kararı verdi. Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin hukuka uygun bulduğu kararı bozan Danıştay, ihaleyi iptal etme kararı aldı.

İBB'nin Çevre Düzeni ve Plan Değişikliğine İtirazı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgili çevre düzeni ve plan değişikliklerine itiraz etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davada, alınan kararın yasal dayanaktan yoksun olduğu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Anayasa'ya aykırılığı gerekçesiyle iptal edilmesi talep edildi.

Mahkeme Detaylı Bilirkişi Raporu Talep Etti

İdare Mahkemesi, 07 Kasım 2022 tarihli ara kararında, dava konusu plan değişikliklerinin şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından incelenmesi amacıyla detaylı bir bilirkişi raporu talep etti. Bilirkişi incelemesinde, plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmadığı, kamu yararını gözetmediği belirtildi.

İdare Mahkemesi'nin İlk Kararı ve Danıştay'ın Temyiz Kararı

Ankara 16. İdare Mahkemesi, 7 Eylül 2023'te İBB'nin TOKİ ve Çevre Bakanlığı aleyhine açtığı davada ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. İBB'nin bu karara itirazı üzerine Danıştay 13. Dairesi, Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin kararını bozarak, kesin olarak ihaleyi iptal etti.