Arçelik (#ARCLK) Yönetim Kurulu, 8 Mart'ta yapılan toplantıda, şirketin finansal durumunu güçlendirmek ve likidite pozisyonunu sağlamlaştırmak amacıyla 2020 yılından sonra ilk kez kâr payı dağıtımı yapmama kararı aldı. Bu kararın temel amacı, serbest nakdi artırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da sağlamlaştırmak olarak belirtildi.

Genel Kurul'a Sunulacak Kararın Detayları

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2024 tarihli toplantısında alınan kararlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereği ayrılması gereken %5'lik genel kanuni yedek akçenin, 2023 yılı için ayrılmaması kararlaştırıldı. Bunun nedeni, 31 Aralık 2023 itibarıyla var olan genel kanuni yedek akçe tutarının sermayenin %20'lik sınırına ulaşması.
  • Sermaye Piyasası mevzuatı ve şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak, mevcut ekonomik durum ve şirketin yatırım-finansman politikaları göz önünde bulundurularak, 2023 yılı kâr payı dağıtımının yapılmaması yönünde bir karar alındı.
  • 2023 yılı için hesaplanan 9.283.212.750,33 TL tutarındaki cari yıl karının, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabında bırakılması ve TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 7.667.335.809,37 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması planlanıyor.

Bu kararlar, Nisan ayı içinde yapılması planlanan Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

Editör: Halit Alptekin