MAN Energy Solutions, Japonya'da kullanılmak üzere tasarladığı amonyakla çalışan ilk motorunu yıl sonuna doğru teslim etmeyi hedefliyor. 2027'den itibaren ise müşterilere amonyakla çalışan motorlar sunmayı planlıyor. CEO Uwe Lauber, bu yeni teknolojinin nakliyat sektörünün emisyon azaltım çabalarına katkı sağlayacağını vurguluyor.

Denizcilik Endüstrisinde Emisyon Azaltımı

Denizcilik endüstrisi, dünya ticaretinin büyük bir bölümünü üstlenirken, aynı zamanda küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %3'ünü oluşturuyor. Amonyak gibi alternatif yakıtların kullanımı, bu sektörün çevresel etkilerini azaltma yolunda önemli bir adım olabilir.

Amonyak Yakıtlı Motorların Deneme Süreci

CEO Lauber, amonyak yakıtlı geminin deneme sürecinin bir veya iki yıl süreceğini belirtti. Yakıt tedariği, yakıt ikmali altyapısı ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinin bu sürecin önemli parçaları olacağını ifade etti. Lauber, "2027'den önce gerçek satışları öngörmüyorum" diye ekledi.

Güvenli Yakıt İkmalinin Önemi

Lauber, amonyak ikmalinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Singapur gibi dünyanın önde gelen gemi yakıt ikmali merkezleriyle işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Yeşil Amonyak Üretiminin Geleceği

Lauber, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yeşil amonyak üretiminin 2030'dan önce belirli bir ölçeğe ulaşmasının zor olduğunu belirtti. Amonyak, zehirli olmasına rağmen, karbon içermeyen bir yakıt olarak kabul ediliyor ve gemi yakıtı olarak kullanıldığında sıkı güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Singapur'daki Yeni Atölye ve Eğitim Faaliyetleri

MAN Energy Solutions, Singapur'da 20 milyon euroluk (21,6 milyon dolar) bir atölye açarak, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz gibi alternatif yakıtları yakabilen çift yakıtlı motorların bakım ve onarımını yapacak. Şirket, Singapur'daki personel sayısını 250'den 400-500'e çıkarmayı ve müşterilere bu motorların daha verimli kullanımı hakkında eğitim vermeyi planlıyor.

Mevcut Filoların Dönüşümü

Lauber, mevcut gemi filolarının alternatif yakıtlar kullanacak şekilde dönüştürülmesinin önemine değinerek, dünya çapında MAN motorları kullanan 20.000 gemiden 3.000-5.000'inin bu dönüşüm için uygun olabileceğini ve maliyetinin 25 ila 50 milyon dolar arasında değişebileceğini tahmin ediyor.

Biyoyakıt Oranının Artırılması

Şirket, motorlarında kullanılan biyoyakıt oranını %30'dan %100'e çıkarmak için testler yürütüyor. Bu adım, denizcilik sektörünün daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacak.

Editör: Halit Alptekin