Augsburger Allgemeine gazetesinin raporuna göre, Almanya geçtiğimiz yıl, son nükleer enerji santralinin kapanışı ve yurtdışından daha ucuz enerji ithalatı nedeniyle 2,29 milyar euro (2,49 milyar dolar) değerinde bir elektrik ticaret açığı yaşadı.

Elektrik İthalatı ve İhracatı Dengesi

2023 yılında, Almanya'nın 5,7 milyar avroluk elektrik ithalatı 3,5 milyar avroluk ihracat gelirleriyle kısmen dengelendi. Bu durum, ülkenin yıllardır ilk kez negatif elektrik ticaret dengesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Federal Ağ Ajansı, Almanya'nın toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %11'ini oluşturan 54 terawatt elektrik ithal ederken, 42 terawatt elektrik ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Enerji Fiyatları ve Yenilenebilir Enerjiye Geçiş

Ajans, komşu ülkelerden yapılan toptan elektrik ithalatının Alman tüketiciler için enerji fiyatlarını düşürdüğünü belirtti. Almanya'nın yeterli üretim kapasitesine sahip olduğunu, ancak yurtdışında daha uygun fiyatlı elektrik bulunduğu için ithalat yapıldığını açıkladı. 2035 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerji üretimine geçiş yapmayı planlayan Almanya, geçen Mart ayında son üç nükleer enerji santralini kapatmıştı.

İklim Hedeflerine Doğru İlerleme

Elektrik ithalatındaki bu artış, aynı zamanda Almanya'nın kömür yakıtlı enerji üretimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı oldu. Ülke, 2030 yılına kadar emisyonları 1990 seviyesine kıyasla %65 oranında azaltmayı ve 2045 yılına kadar karbon nötr hale gelmeyi hedefliyor.

Editör: Halit Alptekin