Abu Dabi'de gerçekleşen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantılarında, tarım sektörüne odaklanıldı. Hindistan'ın bu alandaki reform çabaları öne çıkıyor. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, bu görüşmelerin zorluğunu vurguladı. Hindistan, gıda güvenliğini sağlamak için yeni politikalar arayışında. Ancak, son taslakta sunulan iki çözüm önerisi üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Dijital Ticaret: Vergi Tartışmaları Sürüyor

Dijital ticaret konusunda, bazı ülkeler, özellikle Hindistan ve Güney Afrika, dijital ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin askıya alınmasına karşı çıkıyor. Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd Maclay, daha etkili çözümler bulunmasını istiyor. Toplantılar sonrası, ileriye dönük çalışmalar için bir plan üzerinde mutabık kalındı.

Balıkçılık: Sübvansiyon Sorunları

Balıkçılık konusunda, hükümet sübvansiyonlarının sınırlandırılması tartışılıyor. Bu sübvansiyonlar, endüstriyel balıkçılığın artmasına ve okyanus kaynaklarının tükenmesine yol açıyor. ABD Ticaret Temsilcisi Tai, bu konuda anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu düşünüyor. Yeni taslakta, gelişmekte olan ülkeler için sübvansiyon kuralları ve Çin'in bu kurallara uyma taahhüdü tartışılıyor.

Anlaşmazlıkların Çözümü: ABD'nin Rolü Kritik

DTÖ'nün anlaşmazlık çözüm sistemiyle ilgili kriz, 2024 yılına kadar devam edecek müzakerelere işaret ediyor. Hindistan, çözüm yolunda engellerin üzücü olduğunu belirtti. ABD Ticaret Temsilcisi Tai, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti, ancak bazı delegeler, özellikle ABD seçim yılında daha fazla ilerleme olasılığını düşük buluyor.

Genel Bakış

DTÖ'nün Abu Dabi'deki toplantıları, tarım, dijital ticaret ve balıkçılık gibi önemli konularda anlaşmaya varılamamasıyla sonuçlandı. Ayrıca, anlaşmazlık çözüm mekanizmasında yaşanan sorunlar, uluslararası ticaretin geleceğini etkileyebilecek önemli bir mesele olarak kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu konularda atılacak adımlar, dünya ticaretindeki yönü belirleyecek.

Editör: Halit Alptekin