Avrupa Birliği (AB), kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele amacıyla yeni bir otorite kurma kararı aldı. AB Konseyi, bu yeni düzenlemenin, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasındaki müzakereler sonucunda kabul edildiğini duyurdu.

Yeni kurulacak kurum, finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik hem doğrudan hem de dolaylı denetim yetkilerine sahip olacak. Amacı, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda daha etkili bir mücadele sağlamak ve mevzuata uyumu denetlemek.

Bu yeni otorite, ulusal denetim kurumlarıyla birlikte çalışarak entegre bir denetim mekanizması oluşturacak. Ayrıca, finans sektörü dışındaki alanlarda da destekleyici görevler üstlenecek ve üye ülkelerdeki mali istihbarat birimlerinin koordinasyonunu sağlayacak. Kurum, ciddi veya tekrarlanan kural ihlalleri durumunda para cezaları uygulama yetkisine de sahip olacak.

Bu düzenleme, AP ve üye ülkelerin resmi onayı sonrasında AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kurumun kurulacağı yerle ilgili karar ise henüz netleşmedi.