2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin mevcut seviyenin 2,5 katına ulaşması bekleniyor. Bu önemli artış, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP28) alınan "yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma" kararıyla uyum içinde. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son raporu, son 30 yılda görülen en hızlı büyümeye işaret ediyor.

Yenilenebilir Enerjideki Son Gelişmeler

Yenilenebilir enerji kapasitesinde geçtiğimiz yıl, 2022'ye göre yüzde 50'lik bir artış yaşandı. Bu büyümenin çoğu güneş enerjisinden kaynaklandı. Küresel lider Çin'in yanı sıra, Avrupa, ABD ve Brezilya da yenilenebilir enerji kapasitelerinde rekor seviyelere ulaştı.

2030 Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekenler

COP28'de belirlenen hedeflere ulaşmak için hükümetlerin yatırımlarını artırması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2025 itibarıyla kömürü geçmesi öngörülüyor. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için politika belirsizliklerinin giderilmesi, şebeke yatırımlarındaki yetersizliklerin çözülmesi ve bürokratik engellerin aşılması gerekmekte.

IEA Başkanı Fatih Birol'un Değerlendirmeleri

IEA Başkanı Fatih Birol, mevcut politika ve piyasa koşullarında 2030 itibarıyla yenilenebilir enerji kapasitesinin 2,5 katına çıkacağını belirtti. Birol, "Bu, COP28'deki hedef için yeterli değil ancak hedefe yaklaşıyoruz. Hükümetler, bu arayı kapatmak için gereken araçlara sahip. Kara rüzgarı ve güneş enerjisi, dünyanın neredeyse her yerinde yeni fosil yakıt santrallerinden daha ucuz. Bu kaynaklar, birçok ülkedeki mevcut fosil yakıt santrallerinden de daha ucuz." dedi. Birol ayrıca, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlanması ve kapasitenin artırılmasının uluslararası toplum için büyük bir zorluk olduğunu vurguladı.