Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı ithalat düzenlemeleri kapsamında bazı yenilikler getirdi. Bu değişiklikler Resmi Gazete'nin özel sayısında yer aldı. İthalat işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için yeni kurallar belirlenirken, ithalat genel müdürlüğü bu süreçte önemli bir rol oynayacak.

Bakanlık, genelleştirilmiş tercihler sistemine dair yeni düzenlemeler yaparak, tarife indirimlerinden yararlanacak ürünler ve ülkeleri belirledi. Florlu sera gazlarının kullanımını azaltma amacıyla ithalatta uygulanacak denetimler ve kota sistemleri de yeniden şekillendirildi.

Elektrikli araçların ithalatı için gerekli izin koşulları belirlenirken, kara yolu taşıt araçları ve sivil hava taşıtlarının ithalatı için uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi. Ayrıca, kullanılmış veya yenilenmiş bazı ürünlerin ithalatına ilişkin kurallar belirlendi.

Güvenlik açısından önem taşıyan banknot ve benzeri evrakların ithalatı için de yeni düzenlemeler yapıldı. Bakanlık ayrıca, harp silahları, radyoaktif maddeler, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar, haritalar ve benzeri özel ürünlerin ithalatına ilişkin detaylı tebliğler yayımladı. Bu düzenlemeler, ithalat süreçlerinin daha etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.