İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı için asgari ücreti saptama çalışmalarına başlamak üzere yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bu karar, doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları etkileyecek öneme sahip.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işverenler adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçiler adına ise en büyük konfederasyon olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edilecek.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç işveren heyetini, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise işçi heyetini yönetecek.

Bu yılki müzakerelerde, TÜRK-İŞ heyeti ilk defa dört işçiyi içerecek şekilde 5 kişiden oluşacak. Bir kasiyer, bir sağlık emekçisi, bir enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkıda bulunacaklar.

TÜRK-İŞ, henüz kamuoyuna açıklamadığı yeni asgari ücret talebinin "insan onuruna yaraşır" bir düzeyde olmasını istiyor.

TİSK, üçlü bir mutabakatla belirlenmesi gerektiğini düşündüğü yeni asgari ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyan bir seviyede olmasını savunuyor. Ayrıca, TİSK asgari ücrette işveren desteğinin artırılması konusunda ısrarını sürdürüyor.

İşçi ve işveren tarafları, asgari ücret konusundaki fikir ayrılıklarına rağmen, vergi indirimleri konusunda anlaşmaya varmış durumdalar. Her iki taraf da ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması konusunda hemfikir.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret, yasal olarak işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında önceden belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlık tarafından belirlenen üyelerin birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oylar eşit olduğunda başkanın tarafının çoğunluğu kabul ediliyor.

Mevcut Asgari Ücret

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştükten sonra net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanmakta.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta primi olarak hesaplanıyor.