2023 yılı, Türkiye sermaye piyasaları için oldukça hareketli geçti. Özellikle halka arzların getirisi, yatırımcılar ve şirketler için önemli bir gösterge oldu. Toplam 54 şirket, yıl içinde halka arz sürecinden geçti. Bu süreçte, 36 şirketin enflasyonun üzerinde reel getiri sağlaması, piyasa dinamikleri açısından oldukça olumlu bir gelişme olarak kaydedildi. Ancak, geriye kalan 18 şirketin performansı, yatırımcıların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı.

Şirketlerin halka arzlarla elde ettikleri finansman miktarları dikkate değerdi. 2023 yılında, toplamda 79.3 milyar TL ve yaklaşık 3.3 milyar dolarlık bir finansal kaynak sermaye piyasaları aracılığıyla sağlandı. Bu durum, özellikle kredi kullanımından ziyade sermaye piyasalarına olan ilginin arttığını gösteriyor. Halka arz edilen şirketlerin sektörel dağılımı da çeşitlilik arz etti: imalat, gayrimenkul yatırım ortaklığı, enerji, teknoloji, finans, madencilik, tarım ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren firmalar yer aldı.

Halka arzların getirisi bakımından öne çıkan bir diğer husus, şirketlerin nominal getiri performansları oldu. 46 şirket, yatırımcılarına nominal olarak pozitif getiri sağlarken, 8 şirketin performansı yatırımcılar için hayal kırıklığı yarattı. Getiri konusunda en başarılı şirket, %654,40 nominal getiri ile Astor Enerji oldu. Bu, yatırımcılar için halka arzların getirisi açısından oldukça önemli bir kazanç olarak değerlendirildi.

Ancak, 2023 yılının son çeyreğinde, halka arzların getirisi üzerinde etkili olan ekonomik ve jeopolitik faktörlerin etkisiyle, bazı halka arzlar beklenen performansı gösteremedi. Özellikle Aralık ayında gerçekleşen halka arzlar, yatırımcılar için olumsuz sonuçlar doğurdu. Bu dönemde, 7 halka arzdan 5'i yatırımcısına kaybettirdi. Bu durum, halka arzların getirisi açısından piyasa koşullarının ve dış etkenlerin önemini vurguluyor.

Özetle, 2023 yılında halka arzların getirisi, hem yatırımcılar hem de şirketler için çeşitli dersler barındırıyor. Halka arzların getirisi, şirketlerin büyüme stratejileri ve finansman kaynakları açısından önemli bir rol oynarken, yatırımcılar için de risk ve fırsatları bir arada sunuyor. Bu durum, sermaye piyasalarının geleceği ve yatırım stratejilerinin şekillenmesi açısından önemli bir referans noktası olarak kabul edilebilir.